Børneattest

Børneattest
Det er et lovkrav at alle trænere og øvrigt tilknyttede hjælpere til hold for unge under 15 år - SKAL have en godkendt børneattest.
Børneattesten udfyldes af trænere/ hjælpere og sendes via foreningens formand til politiet for godkendelse.
Formanden modtager kun en endelig godkendelse fra politiet, og har derfor ikke yderligere informationer om godkendelsen.
Nærmere beskrivelse af børneattest kan læses på www.borger.dk/Sider/Boerneattester.aspx
Banner