Forsikring

Ørum Idrætsforening er som medlem af DGI og DIF omfattet af den kollektive aftale som er indgået med forsikringsselskabet TRYG.  
Forsikringen dækker på en række områder trænere og ledere, når de udøver deres hverv i klubben.  
Medlemmer som udøver idræt i klubben, er IKKE dækket af foreningens forsikringen, dog undtagen en idrætsrejseforsikring.  
Skader på medlemmer, f.eks. tandskader, skal dækkes af medlemmets egen ulykkesforsikring.  
Skader forvoldt af medlemmer på foreningens materiel eller bygninger, herunder hærværk og forkert brug af materiel, skal dækkes af medlemmets egen ansvarsforsikring.
Tyveri i og på Tjelecenterets område, f.eks. fra omklædningsrum, dækkes af egen indboforsikring.
Foreningen forbeholder sig ret til at rejse erstatningskrav over for medlemmet samt eventuel ekskludering fra foreningen.
Indholdet af forsikringen kan ses på http://www.idraettensforsikringer.dk/

Banner