Betingelser


Forretningsoplysninger

Ørum Idrætsforening (ØIF)
Tjelevej 9
8830 Tjele

Generelle oplysninger

Klubbens juridiske navn  : Ørum Idrætsforening
Selskabsform : Forening
CVR-nummer  :  27951015
Mail :
Hjemmeside : http://www.orum-if.dk/
 

Priser

Priser for de enkelt aktiviteter fremgår under tilmelding/booking
Da vi er en forening, er alle priserne på hjemmesiden ikke tillagt moms.
Når du med dit betalingskort køber et af nedenstående produkter, sker det som en forudbetaling for den angivne periode for det enkelte produkt.          
• Abonnement/kontingent
• Webshop
• Arrangementer
• Venteliste
• Passivt medlem

Alle køb af produkter på hjemmesiden refunderes ikke, se punktet Fortrydelsesret. Alle transaktioner for den enkelte bruger, kan ses når der logges ind på brugerprofilen.

Betaling

Der kan anvendes nedenstående betalingskort ved køb af produkter på hjemmesiden.

Kort     

• Dankort
• Visa/Dankort
• eDankort
 

Forklaring kort numre

Betalingskort forklaring
 1. Kortnummer på forsiden
 2. Udløbsdato på forsiden
 3. Kontrolcifre på bagsiden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sikkerhed

  e-handelsfonden
Vi benytter quickpay.dk, godkendt af Nets.dk (bankernes betalingsløsning) som betalingsgateway til alle transaktioner for betalinger. Betaling sker via en sikker SLL krypteret linje mellem brugeren og til Nets.dk.  
QuickPay er som en af de relativt få danske betalingsgateway fuldt PCI-certificeret. Standarden definerer en række krav til opbevaring, transmission og håndtering af kortdata - og til hvordan det skal kontrolleres, at kravene bliver overholdt.  
Ved at handle med leverandører, der har gennemgået PCI-certificeringen, reducerer man som e-handelsforretning risikoen for svindel og giver brugerne en større tryghed som kunde i forretningen.  
Du kan læse mere om sikkerhed ved betaling på hjemmesider på http://www.quickpay.dk/

Vilkår for kontingent

  ØIF paragraf
Det er en forudsætning for medlemskabet af Ørum Idrætsforening, at tilmelding sker via hjemmesiden med tilhørende betaling af kontingent for den enkelte afdeling og hold.  
Som udgangspunkt kan nye medlemmer prøvetræne max. 3 gange, dog undtagen i Fitness afdelingen, hvorefter tilmelding og betaling skal ske senest efter 1 måned.  
Såfremt tilmelding og betaling ikke er sket før 4. træning, udelukkes personen fra træning.  
Såfremt et aktivt medlem ikke har betalt sit kontingent rettidigt, udelukkes medlemmet fra træning, kampe, stævner osv. Dette sker efter advisering omkring den manglende betaling af udvalgsformanden for den enkelte afdeling.   
Kontingent opkræves som anført på de enkelte hold i de enkelte afdelinger.  
Priser, indhold og tider er nærmere beskrevet i ”Tilmelding” og ”Hold”.  
Som nyt medlem eller førstegangs betalende, skal der i forbindelse med tilmelding og betaling, godkendes at Ørum Idrætsforening herefter automatisk må trække kontingent af medlemskabet på kortet.  
 Kort informationer til automatisk kontingent betaling lagres hos Quickppay.dk. Automatisk trækning af kontingent ophører, hvis medlemskabet ændres eller ophører, hvilket ændres i brugerprofilen.
Senest 5 dage før den automatiske trækning af kontingent på kortet, udsendes en mail eller sms, med information om betalingen. Husk at angive i din profil om du vil have informationen per mail eller sms.
Kvittering for betalingen sendes per mail og transaktionen vises i bruger profilen.
Der fremsendes mail til brugeren såfremt betalingskortet ikke længere kan benyttes, f.eks. pga. udløbsdato. Herefter skal medlemmet selv ændre kort data i brugerprofilen, efter modtagelsen af nyt betalingskort – under ”Dine tilmeldinger” – ”Ret Dankort info”.
Ved spærring af sidst benyttet betalingskort, påhviler det selv brugeren at ændre kort data, som beskrevet ovenfor.
Udmeldelse af klubben skal ske til, enten udvalgsformand eller kassér for den enkelte afdeling.
Hærværk eller forkert brug af foreningens materiel, kan medføre ekskludering af medlemmet fra foreningen, samt et erstatningskrav – se punktet Forsikring.
Ved oprettelsen af medlemskab acceptere du samtidig disse vilkår og betingelser.
Du kan læse Ørum Idrætsforenings vedtægter her.

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret på køb af abonnementer eller kontingent til fritidsaktiviteter og idrætsforening, ifølge den danske købslovgivning. Derfor refunderes tilmeldinger eller abonnementer ikke.

Forsikring

Ørum Idrætsforening er som medlem af DGI og DIF omfattet af den kollektive aftale som er indgået med forsikringsselskabet TRYG.  
Forsikringen dækker på en række områder trænere og ledere, når de udøver deres hverv i klubben.  
Medlemmer som udøver idræt i klubben, er IKKE dækket af foreningens forsikringen, dog undtagen en idrætsrejseforsikring.  
Skader på medlemmer, f.eks. tandskader, skal dækkes af medlemmets egen ulykkesforsikring.  
Skader forvoldt af medlemmer på foreningens materiel eller bygninger, herunder hærværk og forkert brug af materiel, skal dækkes af medlemmets egen ansvarsforsikring.
Tyveri i og på Tjelecenterets område, f.eks. fra omklædningsrum, dækkes af egen indboforsikring.
Foreningen forbeholder sig ret til at rejse erstatningskrav over for medlemmet samt eventuel ekskludering fra foreningen.
Indholdet af forsikringen kan ses på http://www.idraettensforsikringer.dk/

Børneattest

Det er et lovkrav at alle trænere og øvrigt tilknyttede hjælpere til hold for unge under 15 år - SKAL have en godkendt børneattest.
Børneattesten udfyldes af trænere/ hjælpere og sendes via foreningens formand til politiet for godkendelse.
Formanden modtager kun en endelig godkendelse fra politiet, og har derfor ikke yderligere informationer om godkendelsen.
Nærmere beskrivelse af børneattest kan læses på www.borger.dk/Sider/Boerneattester.aspx
 
Banner