Vilkår


Brugerprofil

Betaling af kontingent sker ved oprettelse af en brugerprofil, hvor der vælges brugernavn og password. Det påhviler den enkelte bruger at opbevare brugernavn og password forsvarligt, så der ikke kan foretages et misbrug. Brugerprofilen skal udfyldes med alle angivne data samt opdateres såfremt der ændringer i disse data.
Det påhviler det enkelte medlem at holde samtlige af disse data opdateret.

Personoplysninger

Ved brug af hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind.
Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"). De servere, der opbevarer data om brugeren, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren.
De person oplysninger der indtastes på hjemmesiden behandles i fuld fortrolighed, og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Ørum Idrætsforening samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.
Som registreret bruger hos Ørum Idrætsforening har man altid mulighed for indsigt, og man kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion.
Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form eller på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.
 

Cookies

Når hjemmesiden besøges installeres en midlertidig cookie på den computer. En cookie er en lille fil der bl.a. hjælper din browser, f.eks. Internet Explorer, med hurtigere at få hjemmesiden frem på din skærm. Derudover kan en cookie også lagre statistik over den enkelte brugers præferencer og brug af hjemmesiden.
Alle cookies samt midlertidige internet filer, f.eks. billeder, kan til enhver tid slettes af brugeren. I Internet Explorer slettes cookies under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies".

Tekniske krav

Der forsøges kontinuerligt at optimere teknikken på hjemmesiden, således at hjemmesiden fungerer i de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) samt operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).
Ørum Idrætsforening fraskriver sig ethvert ansvar for forkert visning af hjemmesiden, manglende funktioner og andre forhold vedrørende tekniske forhold på brugerens computer, tablet eller telefon.
CMS systemet er teknisk drevet af Klubmodul.dk

Rettigheder

Alt indhold på hjemmesiden, herunder billeder, grafik, video, musik, tekst, PDF materiale, software samt kildekoder, er beskyttet af ophavsret, varemærkeret, patent eller andre immaterialretlige regler. Det materiale, der publiceres på hjemmesiden, tilhører medmindre andet angivet, Ørum Idrætsforening, vores licensgivere eller CMS host.
Det er tilladt at udskrive de enkelte sider fra hjemmesiden. I øvrigt er det ikke tilladt at kopiere, reproducere, publicere, uploade, sende, overføre eller distribuere noget materiale eller nogen information på hjemmesiden uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ørum Idrætsforening.

Ændring af priser og handelsbetingelser

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden.

Forbehold

Ørum Idrætsforening tager forbehold for tryk- og prisfejl på hjemmesiden.
Ørum Idrætsforening er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

Ansvarsfraskrivelse

Ørum Idrætsforening og dets indholdsleverandører kan, i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af http://www.orum-if.dk/
Der garanteres ikke i nogen tilfælde for, at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.
Link, bannere, tilbud, annoncer og lignende til eksterne hjemmesider og leverandører garanteres ikke at være fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveret rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
Ørum Idrætsforening og dets indholdsleverandører, er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som brugeren eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede.
Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Ørum Idrætsforening.
Ørum Idrætsforening påtager desuden sig intet ansvar, for eventuelle skader hos brugeren, for anvendelse af eksterne link, hjemmesider og ydelser via http://www.orum-if.dk/ 

Klager og reklamationer

Alle klager og reklamationer over indhold og køb på hjemmesiden bedes rettet til:
Ørum Idrætsforening  
v/ Morten Dam Rasmussen
Banner